Professionell teckenspråkstolkning


Kvalitet - Service - Kunskap - Trygghet

Telefon, SMS och FaceTime:

073-544 73 06

Om oss

Vi som ingår i detta konsortium är:


 • Anette Axelson Jacobsson

 • Inga-Lena (Ila) Aigner

 • Helene (Hefo) Forsberg

 • Lisa Skantze, auktoriserad tolk

 • René Pålsson Jonsson, auktoriserad tolk


Vi erbjuder tolkning till döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva, alltid med god kvalitet, flexibilitet och respekt för individen.


Vi har lång samlad erfarenhet och stort kontaktnät.


Vi följer Kammarkollegiets God Tolksed och samarbetar bara med utbildade och erfarna underleverantörer.

Våra tolkar

Anette Axelson Jacobsson

Teckenspråkstolk


Jag har arbetat som teckenspråkstolk sedan början av 1980-talet och använt teckenspråk sedan slutet av 70-talet.


Har dubbel kompetens som både teckenspråkstolk och specialpedagog.


Jag har sedan år 2005 jobbat heltid som tolk.

Tolkar allt "från vaggan till graven"!

Lisa Skantze

Teckenspråkstolk


Auktoriserad teckenspråkstolk 2008. Anställd i många år vid Stockholms Tolkcentral. Sedan 2009 egen företagare verksam med bland annat utbildningstolkning för Stockholms Universitet.


Har vuxit upp med teckenspråk tack vare döv storebror.


Är i grund och botten humanist med stort språkintresse.


Kommunicerar obehindrat och gärna på engelska vilket man ofta måste kunna göra i dagens samhälle.

Underleverantörer


 • Annica Säll Sivert, auktoriserad tolk

 • Camilla Magnusson

 • Gwen Birgell

 • Jeanette Friis


Inga-Lena (Ila) Aigner

Teckenspråkstolk


Jag är född i Dalarna av döva föräldrar. Carlborgsons gård blev mitt andra hem så det blev naturligt att börja jobba som tolk efter gymnasiet.


Jag har tolkat i otroligt många olika sammanhang ex hos SDR, SDU, UR, SVT, landsting och universitet och hos andra lärosäten.


I många år undervisade jag på tolkutbildning på Stockholms universitet.

René Pålsson Jonsson

Teckenspråkstolk


Tack vare en döv lillasyster började jag med teckenspråk tidigt och gjorde samtidigt mitt yrkesval, vilket jag aldrig har ångrat. Jag älskar mitt jobb med dess variation och alla olika människor man träffar.


Jag gick min tolkutbildning på Västanvik fhsk i Leksand 1985 och 2014 blev jag auktoriserad tolk.


Jag har med andra ord tolkat över 30 år inom all typ av vardagstolkning, fritidstolkning, utbildningar mm.


 

 • Kristina Snow

 • Ulrica Käld


 • Ulrika Strandberg SarénHelene (Hefo) Forsberg

Teckenspråkstolk


1999 blev jag färdig teckenspråk- dövblindtolk från Edsviken/ Södertörn och har jobbat som tolk sedan dess för olika tolkcentraler och universitet.


Som kuriosa har jag även jobbat som lärare på Åsbackaskolan, är utbildad hundinstruktör och älskar idrott.


Jag tolkar allt och ser alltid en möjlighet att utvecklas genom att ta olika typer av uppdrag och utmana mig själv. Tolkar även engelska.

.

Att använda teckenspråkstolk


 • Tolkens uppgift är att förmedla allt som sägs under tolkuppdraget.


 • Tolken deltar inte i samtal under tolkuppdraget.


 • Tolken tolkar i jag-form.


 • Tala i vanlig samtalstakt.


 • Tala en i taget.


 • Ha ögonkontakt med samtalspartnern, inte med tolken.


 • Ställ inte frågor till tolken under uppdraget.


 • Håll start- och sluttid – tolken kan ha ett annat uppdrag efteråt.Att beställa teckenspråkstolk


När du beställer tolk behöver vi veta:


 • Ditt namn och din e-postadress


 • Datum för tolkuppdraget


 • Tolkuppdragets start och sluttid


 • Plats och adress


 • Vad mötet handlar om


 • Finns det förberedelsematerial


 • Särskilda önskemål om tolk


 • Vilken tolkmetod, om det t ex ska vara teckenspråkstolkning eller dövblindtolkning


Det är bra om du gör din beställning så fort du vet att du behöver tolk. Om din förfrågan kommer nära inpå tolktillfället kan vi inte garantera att tolk kan komma.


OBS! Avbokning av tolk inom 24 timmar från tolkuppdragets början debiteras. Avboka alltså tolken i god tid om du inte behöver tolk, genom att ringa eller skicka e-post till samordning@admicotolk.se.

Fyll i formuläret nedan för att göra en beställning. Vi tar kontakt med dig inom kort för bekräftelse.


Fyll i så mycket information du kan, det gör det enklare för oss att hitta en passande tolk. 

Tolkbeställning